­čÄë May─▒s Ay─▒na ├ľzel Muhte┼čem F─▒rsat! - Hemen F─▒rsatlar─▒ ─░ncele... ­čÄë
HEMEN ├ťCRETS─░Z DENE

KULLANICI S├ľZLE┼×MES─░

SOPYO PLATFORMU KULLANICI SÖZLE┼×MES─░

En son güncellendi─či tarih 20.06.2021 - 11:00


Madde 1 - Taraflar

 1. ─░┼čbu Sopyo Platformu Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi (“Sözle┼čme”), bir tarafta a┼ča─č─▒da bilgileri sunulu Sopyo Yaz─▒l─▒m Sanayi ve Ticaret Anonim ┼×irketi (“Sopyo”) ile di─čer tarafta, www.sopyo.com ve app.sopyo.com alan adl─▒ web sitesinde bilgileri bulunan ve/veya i┼čbu Sözle┼čme kapsam─▒nda belirtilen hizmetleri Sopyo’dan temin etmek üzere i┼čbu Sözle┼čmeyi onaylam─▒┼č gerçek veya tüzel ki┼či kullan─▒c─▒ (“Kullan─▒c─▒”) aras─▒nda akdedilmi┼čtir.

─░┼čbu Sözle┼čmede, Sopyo ve Kullan─▒c─▒ ayr─▒ ayr─▒ “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak an─▒labilecektir.

 1. Sopyo Bilgileri

Ticaret Unvan─▒:      Sopyo Yaz─▒l─▒m Sanayi ve Ticaret Anonim ┼×irketi        

Merkez Adresi:      G├ľR├ťKLE MAH. ├ťNI╠çVERSI╠çTE-1 CAD. ULUTEK TEKNOLOJ─░ GEL─░┼×T─░RME B├ľLGES─░ NO: 933 I╠ç├ç KAPI NO: 216 NI╠çL├ťFER/ BURSA

Ticaret Sicil No:      Bursa Ticaret Sicili Müdürlü─čü, 109472

Mersis No:           0774060611500001

E-posta adresi:      bilgi@sopyo.com 

KEP adresi:          sopyo@hs01.kep.tr


Madde 2 - Tan─▒mlar

 1. ─░┼čbu Sözle┼čmede a┼ča─č─▒da belirtilen kelimeler ilk harfleri büyük olarak kullan─▒ld─▒─č─▒nda i┼čbu Madde 2’de kendilerine verilen anlamlar─▒ ifade edeceklerdir.
 1. Al─▒c─▒: Kullan─▒c─▒n─▒n, Platform arac─▒l─▒─č─▒ ile E-Ticaret Sitesinde yay─▒nlad─▒─č─▒ ürün veya hizmetleri sat─▒n alan gerçek veya tüzel ki┼čiler
 2. E-Ticaret Sitesi: Platform arac─▒l─▒─č─▒yla, Kullan─▒c─▒n─▒n ürün veya hizmetlerini listeleme ve sat─▒┼ča ç─▒karma gibi i┼člemlerini yap─▒labilmesi için web servisi deste─či veren tüm elektronik ticaret internet siteleri
 3. Hizmet Ücretleri: Kullan─▒c─▒n─▒n, Platformu ve Hizmetleri kullanmas─▒ kar┼č─▒l─▒─č─▒ Sopyo’nun hak kazanaca─č─▒ ve ayr─▒nt─▒lar─▒ i┼čbu Sözle┼čmenin Madde 5 hükmünde düzenlenen ücretleri
 4. Hizmetler: Platform ile ba─člant─▒l─▒ olarak Sopyo’nun Kullan─▒c─▒ya i┼čbu Sözle┼čmeye tabi olarak sundu─ču ürün yay─▒nlama, ürün güncelleme, ürün silme ve benzeri hizmetleri içeren Sözle┼čmenin EK-1’inde yer alan hizmet paketleri ve Sopyo taraf─▒ndan gelecekte eklenebilecek hizmetler
 5. Kaynak Dosya: Kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan sa─članan ve Platformun destekledi─či uzant─▒lara sahip, Kullan─▒c─▒n─▒n E-Ticaret Sitesine yüklemek istedi─či ürün veya hizmet bilgilerini içeren dosya
 6. Kullan─▒c─▒: Sopyo ile i┼čbu Sözle┼čmeyi akdederek, Platforma üye olan ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel ki┼či,  
 7. Kullan─▒c─▒ Paneli: Kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan belirlenen kullan─▒c─▒ ad─▒ ve ┼čifre ile giri┼č sa─članan Platform üzerinde veya Platform arac─▒l─▒─č─▒yla gönderme, saklama, yaratma, sergileme, gönderi olarak olu┼čturma, düzeltme, kar┼č─▒ya yükleme (upload) i┼člemlerinin yap─▒labildi─či, Kullan─▒c─▒ya özel sayfalar─▒n yer ald─▒─č─▒ panel
 8. Üyelik: Kullan─▒c─▒n─▒n, i┼čbu Sözle┼čmede yer alan Hizmetlerden yararlanabilmesi için Platforma kaydetti─či ve burada belirtilenlerle s─▒n─▒rl─▒ olmayacak ┼čekilde Ad, Soyad, Firma Ad─▒, Eposta Adresi, Telefon Numaras─▒, ┼×ifre, Vergi Bilgileri ve T.C. Kimlik Numara bilgilerini girerek Sopyo’ya kay─▒t ba┼čvurusunu iletmesi
 9. Platform: Mülkiyeti Sopyo'ya ait olan ve Sopyo'nun i┼čbu Sözle┼čme kapsam─▒nda belirlenen Hizmetlerini sunmakta oldu─ču sopyo.com ve app.sopyo.com alan ad─▒na sahip internet sitesi ve uygulama

Madde 3 - Sözle┼čmenin Konusu

 1. ─░┼čbu Sözle┼čme, Kullan─▒c─▒n─▒n Platforma eri┼čimi ve Platformu kullan─▒m─▒ ve Hizmetlerden faydalanmas─▒ ile ilgili Taraflar─▒n hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Madde 4 - Platform ve Hizmetler

 1. ─░┼čbu Sözle┼čme çerçevesinde, Sopyo, Kullan─▒c─▒ya, Platform üzerindeki Kullan─▒c─▒ya özgülenen Hizmetleri sunar. Hizmetler, Kullan─▒c─▒n─▒n internet üzerinde Platforma eri┼čim sa─člayan www. sopyo.com ve app.sopyo.com alan adl─▒ web sitesi veya mobil uygulama üzerinden Kullan─▒c─▒ ad─▒ ve ┼čifresini girmesi ile, Platform üzerinde, Kullan─▒c─▒ya sunulur.
 2. ─░┼čbu Sözle┼čme kapsam─▒nda yer alan Hizmetler https://www.sopyo.com/entegrasyonlar linkinde belirtilmekte olup ─░┼čbu Hizmetlere ili┼čkin aç─▒klamalar EK-1’de yer almaktad─▒r.
 3. Kullan─▒c─▒, yukar─▒da belirtilen Hizmetlerin sunuldu─ču Platformu kullanabilmek için, ilgili entegrasyonun web servis ba─člant─▒ kurumlar─▒n─▒ tamamlamak zorundad─▒r.
 4. Zaman zaman, Sopyo, Platformu geli┼čtirebilir, iyile┼čtirebilir, tadil edebilir ve yeni hizmetleri Platforma dâhil edebilir, mevcut Hizmetlerin baz─▒lar─▒n─▒ Platformdan ç─▒kartabilir. Bu durumda i┼čbu Sözle┼čme, geli┼čtirilmi┼č hizmetler için ve Kullan─▒c─▒n─▒n talebi olmas─▒ halinde Platforma sonradan eklenen hizmetler için de geçerli ve uygulanabilir olacakt─▒r.
 5. Sopyo’nun, Platform üzerinden Hizmetlerin gerçekle┼čtirilebilmesine ili┼čkin yetkileri, Hizmetlerin muhatab─▒ olan kar┼č─▒ firman─▒n yani E-ticaret Sitesi’nin verdi─či yetki ve izinlerle s─▒n─▒rl─▒d─▒r. Platforma entegre edilen E-Ticaret Sitesinin kendi bünyesinde izin vermedi─či i┼člemler Platform üzerinde gerçekle┼čtirilemez ve Sopyo’nun bundan dolay─▒ herhangi bir sorumlulu─ču do─čmaz. Kullan─▒c─▒n─▒n gerçekle┼čtirmek istedi─či aksiyonlara ili┼čkin taleplerini, ilgili E-Ticaret Sitesine yöneltmesi gerekmektedir.

Madde 5 - Hizmet Ücretleri ve Di─čer Mali Hususlar

 1. Kullan─▒c─▒, i┼čbu Sözle┼čmede belirtilen edimlerini tam ve gere─či gibi yerine getirmesi ko┼čuluna ba─čl─▒ olarak Hizmetlerden faydalanabilecek ve Sopyo, Platform üzerinden sundu─ču Hizmetler kar┼č─▒l─▒─č─▒nda Hizmet Ücretlerine hak kazanacakt─▒r.
 2. Kullan─▒c─▒, https://www.sopyo.com/fiyatlar linkinde yer alan hizmet paketlerinden seçerek, Sopyo’dan talep etti─či Hizmetleri ve kar┼č─▒l─▒─č─▒nda ifa edece─či Hizmet Ücretlerini belirlemi┼č olur. Sopyo, hizmet bedellerini diledi─či zaman https://www.sopyo.com/fiyatlar linkinde yay─▒nlamak ko┼čuluyla de─či┼čtirebilir. Üyeli─či aktif durumunda olan Kullan─▒c─▒lar, seçtikleri paketlerin süresi dolana kadar i┼čbu de─či┼čikliklerden etkilenmez.  Kullan─▒c─▒n─▒n yeni paket almas─▒ ya da mevcut paketlerini yenilemesi durumunda güncel hizmet bedelleri geçerli olur.
 3. Kullan─▒c─▒n─▒n, seçti─či Hizmet do─črultusunda ayl─▒k veya y─▒ll─▒k olarak ödemekle yükümlü oldu─ču Hizmet Ücretlerini, kredi kart─▒ ile veyahut havale yolu ile ödeme imkân─▒ bulunmaktad─▒r. ┼×üpheye mahal vermemek ad─▒na belirtmek gerekir ki, Sopyo, Kullan─▒c─▒lar─▒n ödeme gerçekle┼čtirdikleri kredi kartlar─▒na ili┼čkin olarak herhangi bir ┼čekilde kart saklama i┼člemi veya otomatik yenileme vb. i┼člemlerini gerçekle┼čtirmemektedir. Kullan─▒c─▒n─▒n seçti─či Hizmetlerin süresi doldu─čunda, Kullan─▒c─▒ Paneli otomatik olarak deaktif olmakta beraber, Kullan─▒c─▒ talepte bulundu─ču takdirde yeniden Hizmetlerden faydalanabilmektedir.

Madde 6 - Sopyo’nun Haklar─▒ ve Yükümlülükleri

 1. Kullan─▒c─▒, s─▒n─▒rlay─▒c─▒ olmamakla birlikte a┼ča─č─▒daki hususlarda Sopyo’yu pe┼činen yetkilendirilmi┼č, bunlara izin vermi┼č olacak ve say─▒lacakt─▒r:

 - Sopyo, yürürlükteki mevzuat uyar─▒nca ve hukuken yetkili makamlar─▒n talebi halinde, Platform üzerindekiler dahil olmak üzere Kullan─▒c─▒n─▒n bilgilerini söz konusu makamlarla payla┼čabilecektir.

 - Kapasite s─▒n─▒rlar─▒ veya ba┼čkaca teknik s─▒n─▒rlar nedeniyle ya da Platform sunucular─▒n─▒n güvenli─či veya bütünlü─čü aç─▒s─▒ndan gerekli oldu─čunda veya Platformun düzgün veya geli┼čtirilmi┼č i┼čleyi┼čini temin eden onar─▒m önlemlerini yürütmek için, Sopyo, Platformun tamam─▒n─▒n veya baz─▒ alanlar─▒n─▒n veya özelliklerinin kullan─▒ma amadeli─čini k─▒s─▒tlayabilir.

 - Sopyo, Platformun kesintisiz ve sürekli eri┼čilebilirli─čini ve kullan─▒ma amadeli─čini taahhüt etmemektedir. Kullan─▒c─▒n─▒n sürekli ve kesintisiz internet ba─člant─▒s─▒n─▒, radyo frekanslar─▒n─▒n iletimini ve i┼členmesini etkileyen herhangi bir hadise, Sopyo üzerinde herhangi bir sorumlulu─ča neden olmayacakt─▒r.  


 1. Sopyo; Platformun kullan─▒m─▒yla ya da kullan─▒lmamas─▒yla kaynaklanan kâr kayb─▒n─▒, veri kayb─▒n─▒, pe┼čtemaliye kayb─▒n─▒, itibar kayb─▒n─▒, hizmet duraksamas─▒n─▒, bilgisayar zarar─▒n─▒ veya sistem ar─▒zas─▒n─▒ veya ikame ürün ya da hizmet masraf─▒n─▒ da içeren ve meydana gelmesinde Sopyo’nun a─č─▒r kusurunun olmad─▒─č─▒ manevi, maddi veya dolayl─▒ zararlardan Kullan─▒c─▒ya ve/veya üçüncü ki┼čilere kar┼č─▒ sorumlu de─čildir. 
 2. Kullan─▒c─▒, Platform kapsam─▒nda kay─▒tlar─▒n ve süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmas─▒ndan, Kullan─▒c─▒’n─▒n ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, üçüncü taraf ki┼či ve kurumlar─▒n olu┼čturulan kay─▒tlar ve Platform’un kullan─▒m─▒ ile ili┼čkili her türlü iddia ve taleplerinden münhas─▒ran sorumlu olup bu kapsamda Sopyo’ya herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. Sopyo, i┼čbu sözle┼čme kapsam─▒nda ticari elveri┼člilik, belli bir amaca veya kullan─▒ma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamas─▒na ili┼čkin olarak aç─▒k veya z─▒mni herhangi bir taahhütte bulunmamaktad─▒r.
 3. Sopyo’nun sözle┼čmesel olmayan hükümler kapsam─▒nda hukuken sorumlu oldu─ču durumlarda; böylesi bir sorumluluk hayat─▒n ola─čan ak─▒┼č─▒nda öngörülebilir ölçüde meydana gelebilecek zararlar ile s─▒n─▒rl─▒ olacakt─▒r. Sopyo’nun herhangi ek bir sorumlulu─ču yoktur ve i┼čbu Sözle┼čme alt─▒ndaki hiçbir ifade Sopyo aleyhine bir ceza ko┼čulu olarak anla┼č─▒lmayacakt─▒r.  
 4. Sopyo, Platformun tam ve gere─či gibi çal─▒┼čabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördü─čü her türlü önlemi alma ve de─či┼čiklik yapma hakk─▒nda sahiptir. ─░┼čbu amaçla Sopyo, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan de─či┼čtirebilir; Kullan─▒c─▒lar─▒n sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullan─▒c─▒lar da dâhil olmak üzere üçüncü ki┼čilerin eri┼čimine kapatabilir veya silebilir. Sopyo hem güvenlik hem de ilgili mevzuat─▒n gerektirdi─či zorunluluklar gere─či, Platform üzerinden gerçekle┼čtirilen mesajla┼čma da dâhil olmak üzere ileti┼čim trafi─čini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.
 5. Sopyo, Platformda ya┼čanan ve Kullan─▒c─▒ kaynakl─▒ olmayan aksakl─▒klar─▒ en geç 24-48 saat içerisinde gidermeye çal─▒┼čacak veya ilgili E-Ticaret Sitesine yönlendirecektir. Sopyo’nun ilgili sorunlar─▒ çözmek için elinden gelen çabay─▒ göstermesine ra─čmen, sorun çözülememi┼čse, do─čan zararlardan Sopyo sadece kusuru oran─▒nda sorumlu olacakt─▒r.
 6. Sopyo, Hizmetleri geçici olarak durdurma, ask─▒ya alma ya da i┼čbu Sözle┼čmenin feshiyle iptal etme hakk─▒na her zaman sahip olacakt─▒r. Bu durumlar Sopyo taraf─▒ndan, Kullan─▒c─▒n─▒n, Kullan─▒c─▒ Panelinde kay─▒tl─▒ olan e-posta ile Kullan─▒c─▒ya bildirilecektir.
 7. Sopyo, Platform üzerinde sunulacak olan Hizmetleri, kampanya detaylar─▒n─▒, süreleri, ek imkânlar─▒ ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin de─či┼čtirilebilecektir. De─či┼čiklikler yay─▒nlanma tarihinden itibaren geçerli olacakt─▒r.
 8. Sopyo, Kullan─▒c─▒n─▒n sat─▒n ald─▒─č─▒ paket bilgilerini veri taban─▒nda saklamakla ve gerek görüldü─čünde bu bilgiyi Kullan─▒c─▒ ile payla┼čmakla sorumludur.
 9. Sopyo, önceden haber vermeksizin Platform’da de─či┼čiklikler yapma, Platform’un yeni sürüm, yay─▒n, geni┼čletilmi┼č biçimlerini vb. ç─▒karma hakk─▒na sahiptir.

Madde 7 - Kullan─▒c─▒n─▒n Haklar─▒ ve Yükümlülükleri

 1. Sopyo, Kullan─▒c─▒ya, (i) Kullan─▒c─▒n─▒n yaln─▒zca ticari ve/veya mesleki amaçl─▒ olan kullan─▒m─▒ için, Platform üzerinde veya arac─▒l─▒─č─▒yla ula┼č─▒labilen herhangi bir içeri─če eri┼čmesi ve görüntülemesi ve (ii) Platform içeri─čine Kullan─▒c─▒n─▒n cihazlar─▒ndan eri┼čmesi ve Platformu kullanmas─▒ için, münhas─▒r olmayan, s─▒n─▒rl─▒, devredilemez ve geri al─▒nabilir bir kullan─▒m hakk─▒ tan─▒maktad─▒r.
 2. Kullan─▒c─▒, Sözle┼čme kapsam─▒nda ticari ve mesleki amaçlarla hareket etti─čini ve i┼člemlerde bulundu─čunu, i┼člemlerinin 6502 say─▒l─▒ Tüketicinin Korunmas─▒ Hakk─▒nda Kanun'un, bu kanunun alt mevzuat─▒n─▒n veya sair tüketici mevzuat─▒ kapsam─▒na girmeyece─čini, aksi takdirde Sopyo’nun bundan dolay─▒ herhangi bir kay─▒p veya zarara u─čramas─▒ halinde Sopyo’yu ilk talebi üzerine derhal ve nakden tazmin edece─čini kabul ve taahhüt eder.
 3. Kullan─▒c─▒, "Kullan─▒c─▒" s─▒fat─▒n─▒ kazanabilmek için, öncelikle Platform nezdinde Sopyo taraf─▒ndan talep edilen bilgileri eksiksiz olarak doldurmal─▒d─▒r. Kullan─▒c─▒, i┼čbu Sözle┼čme ┼čartlar─▒n─▒ kabul ederek üyeli─čini tamamlad─▒─č─▒nda, Platforma girdi─či e-posta adresine Sopyo taraf─▒ndan gönderilen do─črulama e-postas─▒n─▒ onaylamas─▒ akabinde üyeli─či aktif olur ve Kullan─▒c─▒ s─▒fat─▒n─▒ kazan─▒r. Sopyo'nun Kullan─▒c─▒n─▒n ba┼čvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi veya belge talep etme hakk─▒ her zaman sakl─▒d─▒r. Ba┼čvuru s─▒ras─▒nda Kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan gerçe─če uygun olmayan yanl─▒┼č bilgiler verilmesi nedeniyle do─čabilecek tüm zararlardan bizzat Kullan─▒c─▒ sorumlu olacakt─▒r.
 4. Kullan─▒c─▒, ilanlar─▒n─▒n E-Ticaret Sitesinde yay─▒nlanmas─▒n─▒ sa─člayacak gerekli Kaynak Dosyalar─▒ kendisinin temin edece─čini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaynak Dosyalar─▒n içeri─činden ve Kullan─▒c─▒n─▒n Kaynak Dosyalar─▒ kullanarak Kullan─▒c─▒ Panelinde yapaca─č─▒ her türlü i┼člemden Kullan─▒c─▒ sorumludur.
 5. Kullan─▒c─▒, Platformu kullanarak E-Ticaret Sitelerinde yay─▒nlad─▒─č─▒ ilanlara yönelik her türlü görsel, yaz─▒l─▒ ve sair bilgi/içeriklerin gerçekli─činden, güvenli─činden, do─črulu─čundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunlu─čundan bizzat sorumlu oldu─čunu; Sopyo'nun bu hususlarda herhangi bir sorumlulu─ču olmad─▒─č─▒n─▒, bu bilgi/içerikler sebebiyle Sopyo'nun u─črayaca─č─▒ zararlardan ve zarar gören üçüncü ki┼čilere Sopyo taraf─▒ndan yap─▒lm─▒┼č olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Sopyo'ya kar┼č─▒ sorumlu oldu─čunu pe┼činen kabul, beyan ve taahhüt eder. Sopyo, Kullan─▒c─▒n─▒n faaliyetlerinin i┼čbu Sözle┼čme ko┼čullar─▒na ve Platformda beyan edilen kural ve ┼čartlara uymamas─▒, ahlâka ayk─▒r─▒ olmas─▒, mevzuata ayk─▒r─▒l─▒k te┼čkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenli─či anlam─▒nda risk olu┼čturdu─čunun tespit edilmesi, üçüncü ki┼čilerin ┼čahsi ve ticari haklar─▒na halel getirici mahiyette olmas─▒ sebebiyle, Kullan─▒c─▒ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanlar─▒n yay─▒n─▒n─▒ geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeli─či ask─▒ya alabilir veya üyeli─če son verebilir. Kullan─▒c─▒ böyle bir durumda Sopyo'dan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ─░┼čbu madde hükmüne ayk─▒r─▒l─▒k halinde, Sopyo'nun herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaks─▒z─▒n Sözle┼čmeyi istedi─či zaman tazminats─▒z olarak tek tarafl─▒ feshetme hakk─▒ ve bundan kaynakl─▒ tazminat hakk─▒ sakl─▒d─▒r.
 6. Kullan─▒c─▒, Platform arac─▒l─▒─č─▒yla E-Ticaret Sitesinde taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün te┼čhir etmeyecek ve satmayacakt─▒r. Ayr─▒ca Kullan─▒c─▒, ürün listelemesi yapt─▒─č─▒ E-Ticaret Sitesindeki yasakl─▒ içeri─či sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin te┼čhirini ve sat─▒┼č─▒n─▒ yapmamakla yükümlüdür. Kullan─▒c─▒n─▒n bu listelerde yer alan ürünlerin te┼čhirini veya sat─▒┼č─▒n─▒ yapmas─▒ halinde, bu fiillerin hukuka ve/veya ahlaka ayk─▒r─▒l─▒─č─▒ndan dolay─▒ Sopyo'ya yöneltilebilecek talepler veya 3. ki┼čilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatab─▒ Kullan─▒c─▒ olacakt─▒r. Kullan─▒c─▒, bu madde hükmüne ayk─▒r─▒ fiilleri sebebiyle Sopyo'nun u─črayaca─č─▒ zararlardan ve zarar gören üçüncü ki┼čilere Sopyo taraf─▒ndan yap─▒lm─▒┼č olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Sopyo'ya kar┼č─▒ sorumlu olmay─▒ pe┼činen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullan─▒c─▒n─▒n i┼čbu madde hükmüne ayk─▒r─▒ fiilleri halinde Sopyo’nun Sözle┼čmeyi herhangi bir tazminat ödeme sorumlulu─ču olmaks─▒z─▒n hakl─▒ nedenle fesih hakk─▒ ve bundan kaynakl─▒ tazminat haklar─▒ sakl─▒d─▒r.
 7. Kullan─▒c─▒, Platforma üye oldu─ču esnada bir kullan─▒c─▒ ad─▒ ve ┼čifre olu┼čturacak; Kullan─▒c─▒ Paneline eri┼čmek ve di─čer baz─▒ i┼člemleri gerçekle┼čtirebilmek için bu bilgileri kullanacakt─▒r. Kullan─▒c─▒ dilerse kendi alt kullan─▒c─▒lar─▒ için hesap olu┼čturabilir. Bu alt kullan─▒c─▒lar için kullan─▒c─▒ ad─▒ ve ┼čifrelerini Kullan─▒c─▒ belirler. Kullan─▒c─▒n─▒n ve alt kullan─▒c─▒lar─▒n ┼čifre ve kullan─▒c─▒ ad─▒n─▒n güvenli─či ve gizlili─či tamamen Kullan─▒c─▒n─▒n sorumlulu─čundad─▒r. Kullan─▒c─▒, kendi profili veya alt kullan─▒c─▒ profili üzerinden giri┼č yap─▒larak gerçekle┼čtirilen i┼člemlerin yetkisiz i┼člem oldu─čundan kaynakl─▒ olarak geçersizli─čini ileri sürme hakk─▒ndan pe┼činen feragat etmi┼čtir. Bu tür i┼člemlerde dahi, her türlü sorumluluk Kullan─▒c─▒n─▒n kendisine ait olacakt─▒r. Kullan─▒c─▒n─▒n veya alt kullan─▒c─▒n─▒n ┼čifresi kullan─▒larak e-Ticaret Sitesinde Sopyo aleyhine veya zarar─▒na i┼člem yap─▒lmas─▒ halinde; Kullan─▒c─▒, bu fiillerden do─čan zararlardan ve zarar gören üçüncü ki┼čilere Sopyo taraf─▒ndan yap─▒lm─▒┼č olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Sopyo'ya kar┼č─▒ sorumlu olmay─▒ pe┼činen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Kullan─▒c─▒n─▒n, Sopyo taraf─▒ndan herhangi bir sebeple üyeli─činin ask─▒ya al─▒nmas─▒ veya üyelikten ç─▒kar─▒larak bir daha Platforma al─▒nmamak üzere kara listeye al─▒nmas─▒ halinde Kullan─▒c─▒, ba┼čka bir kullan─▒c─▒ hesab─▒yla Platforma üye olamaz. Kullan─▒c─▒n─▒n bu madde hükmüne ayk─▒r─▒ olarak üye olmas─▒ ve durumun tespiti halinde Kullan─▒c─▒ üyelikten yeniden ç─▒kart─▒lacak ve söz konusu olabilecek her türlü zarar─▒n tazmininden sorumlu olacakt─▒r.
 9. Kullan─▒c─▒, Platform üzerinden yönlendirilen di─čer web sitelerindeki, e-ticaret sitelerindeki veya uygulamalardaki hiçbir i┼člem, veri, bilgi, içerik ve görsel üzerinde ayr─▒ca söz konusu di─čer web siteleri, e-ticaret siteleri veya uygulamalar arac─▒l─▒─č─▒yla sat─▒┼ča sunulan ürün ve hizmetler hakk─▒nda Sopyo’nun herhangi bir kontrolü ve bilgisi olmad─▒─č─▒n─▒, bu bilgi, i┼člem ve mal ve hizmet sat─▒┼člar─▒n─▒n gerçekli─či, orijinalli─či, güvenli─či ve do─črulu─ču konusunda Sopyo’nun herhangi bir taahhüdü ve sorumlulu─ču olmad─▒─č─▒n─▒, söz konusu i┼člemleri gerçekle┼čtirdi─či bilgisayar─▒nda gerekli bilgi güvenli─či önlemlerini ald─▒─č─▒n─▒, söz konusu i┼člem ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya ç─▒kabilecek zararlardan dolay─▒ Sopyo’nun sorumlulu─ču bulunmad─▒─č─▒n─▒ kabul ve beyan eder.
 10. Kullan─▒c─▒, Platforma eri┼čim bilgilerinin gizlili─či ve güvenli─čini sa─člayacak ve bunlar─▒ üçüncü ki┼čiler ile payla┼čmayacakt─▒r. Kullan─▒c─▒n─▒n, hesap kay─▒t, giri┼č, kullan─▒c─▒ ad─▒, ┼čifre veya benzer hesap bilgilerinin kayboldu─ču, ba┼čka ellere geçti─či, çal─▒nd─▒─č─▒ ya da ba┼čka bir ┼čekilde if┼ča edildi─či ┼čüphesini duymalar─▒ veya hesaplar─▒n─▒n gerçekte veya ┼čüphe dâhilinde izinsiz olarak kullan─▒ld─▒─č─▒ durumlarda, bundan derhal Sopyo’yu bilgilendirecektir. Kullan─▒c─▒n─▒n bunu Sopyo’ya bildirmemesi gibi ihmali herhangi bir davran─▒┼č─▒nda; izinsiz eri┼čimden veya kullan─▒m ile hesap üzerinde gerçekle┼čtirilen tüm faaliyetlerden sorumlu olacak ve bunlardan Sopyo’yu ari tutacakt─▒r.
 11. Kullan─▒c─▒lar─▒n, kendi ürünleri bak─▒m─▒ndan havale ile veya kap─▒da ödeme ile sipari┼č ald─▒─č─▒ durumlarda, Sopyo bu sipari┼čleri özel olarak belirtip Kullan─▒c─▒ya bu sipari┼člere ili┼čkin ödemelerin kontrol edilmesi gerekti─čini belirtecektir. Kullan─▒c─▒lar─▒n ödeme ald─▒klar─▒ tüm i┼člemlerden sorumluluk Kullan─▒c─▒n─▒n kendisine aittir.
 12. Kullan─▒c─▒, Platformu hukuka ve ahlaka ayk─▒r─▒ olarak; bozma, de─či┼čtirme veya ters mühendislik yapma amac─▒yla; veya di─čer bir ┼čekilde kullan─▒lma amaçlar─▒ d─▒┼č─▒nda kullanarak; virüs veya Platformun kendisine, veri taban─▒na, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeri─če zarar verici herhangi ba┼čka bir teknoloji yay─▒lmas─▒na sebep verecek bir ┼čekilde kullanmayacakt─▒r. Kullan─▒c─▒, Platforma kendisinin sa─člayaca─č─▒ tüm bilgi, materyal ve sair içeri─čin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yaz─▒l─▒m, lisans─▒z ürün, truva at─▒ ve benzeri içermemesi için gerekli koruyucu yaz─▒l─▒mlar─▒ ve lisansl─▒ ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri ald─▒─č─▒n─▒, Platforma robot veya otomatik giri┼č yöntemleriyle girmeyece─čini kabul ve taahhüt eder.
 13. Kullan─▒c─▒ ayr─▒ca, Platform taraf─▒ndan belirlenmi┼č olan ileti┼čimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orant─▒s─▒z derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik i┼čleyi┼če zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacak, Sopyo’nun önceden yaz─▒l─▒ izni al─▒nmaks─▒z─▒n Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madencili─či (data mining) ve veri taramas─▒ (data crawling) gibi "screen scraping" yaz─▒l─▒mlar─▒ veya sistemleri kullanmayacak ve bu ┼čekilde Platformda yer alan herhangi bir içeri─čin tamam─▒n─▒ veya bir k─▒sm─▒n─▒ izinsiz kopyalamayacak, yay─▒nlamayacak veya kullanmayacakt─▒r.
 14. Kullan─▒c─▒, Üyelik için vermi┼č oldu─ču bilgilerde meydana gelebilecek her türlü de─či┼čikli─či, de─či┼čikli─čin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, Sopyo'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yap─▒lmamas─▒ sebebiyle Sopyo'nun herhangi bir zarara u─čramas─▒ halinde, Sopyo'nun Kullan─▒c─▒dan her türlü zarar─▒n─▒ talep hakk─▒ sakl─▒d─▒r.

 


Madde 8 - Fikri Mülkiyet

 1. Platform üzerindeki fikri mülkiyet haklar─▒, Sopyo’nun mülkiyetinde olup, Platformda kullan─▒lan Sopyo’ya ait tüm fikri mülkiyet hakk─▒ unsurlar─▒; tescilden sorumlu veya tescille yetkilendirilmi┼č herhangi bir makam taraf─▒ndan, sicil veya kay─▒t tutuma, tescil etme, koruma veya takip amaçl─▒ olarak Türkiye d─▒┼č─▒nda veya Türkiye’de özellikle Türk Patent ve Marka Kurumu veya Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanl─▒─č─▒, Telif Haklar─▒ Genel Müdürlü─čü’nce tescil edilmi┼č olup olmamalar─▒ndan ba─č─▒ms─▒z olarak Sopyo’ya aittir.  
 2. Kullan─▒c─▒, Sopyo’nun önceden yaz─▒l─▒ r─▒zas─▒n─▒ almaks─▒z─▒n, Platformun içeri─činin bütününü veya bir k─▒sm─▒n─▒ kullanmayacak, kopyalamayacak, uyarlamayacak, tadil etmeyecek, i┼čleme eserlerini yaratmayacak, da─č─▒tmayacak, lisans─▒n─▒ vermeyecek, satmayacak, devretmeyecek, kamuya aç─▒k bir ┼čekilde sergilemeyecek, göstermeyecek, kamuya aç─▒k bir ┼čekilde icra etmeyecek, yay─▒nlamayacak, iletmeyecek veya ba┼čka bir ┼čekilde bunlardan faydalanmayacakt─▒r.  ─░┼čbu Sözle┼čmede aç─▒kça tan─▒nan kullan─▒m haklar─▒ haricinde; ba┼čka herhangi bir lisans ya da hak, z─▒mni olarak ve yahut ba┼čka bir ┼čekilde Kullan─▒c─▒ya verilmemektedir.  
 3. Kullan─▒c─▒, Platform arac─▒l─▒─č─▒yla E-Ticaret Sitesine iletmi┼č oldu─ču her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Ancak Kullan─▒c─▒, Platformda yer alan Kullan─▒c─▒ Panelini kullanarak düzenledi─či ilan ┼čablonlar─▒n─▒ harici olarak ba┼čka internet sitelerinde kullanamaz. Bu durum gerçekle┼čti─činde Sopyo'nun sözle┼čmeyi tek tarafl─▒ feshetme hakk─▒ sakl─▒d─▒r.

Madde 9 - Gizlilik ve Ki┼čisel Veriler

 1. Kullan─▒c─▒n─▒n ve Kullan─▒c─▒n─▒n Platforma eri┼čim için yetkili k─▒ld─▒─č─▒ gerçek ki┼čilerin, i┼čbu Sözle┼čmenin ifas─▒ s─▒ras─▒nda Platform hakk─▒nda edindi─či her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, bulu┼č, i┼č, metot, telif hakk─▒/eser, marka, mü┼čteri bilgileri ve sair tüm bilgiler i┼čbu Sözle┼čme süresince ve sonras─▒nda süresiz olarak “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.
 2. Kullan─▒c─▒, Gizli Bilgi niteli─čindeki bilgilerin gizlili─čini sa─člayacak ve Gizli Bilginin Sopyo’nun önceden yaz─▒l─▒ onay─▒n─▒n al─▒nmas─▒ veya söz konusu aç─▒klaman─▒n kanunlar veya bir mahkeme emri taraf─▒ndan gerekli k─▒l─▒nmas─▒ halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa aç─▒klamayacakt─▒r.
 3. Kullan─▒c─▒, i┼čbu maddeye, Platforma eri┼čim için yetkili k─▒ld─▒─č─▒ gerçek ki┼čilerin de uymas─▒n─▒ sa─člayacak, bu uyumdan Sopyo’ya kar┼č─▒ sorumlu olacakt─▒r.
 4. Sopyo, Platform üzerinde, Kullan─▒c─▒n─▒n Hizmetlerden faydalanmas─▒ s─▒ras─▒nda ve sonucunda olu┼čan ki┼čisel verileri ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklamakla yükümlüdür. Sopyo, i┼čbu bilgileri Hizmetlerin tam ve gere─či gibi i┼čletilmesi için gereken uygulamalar─▒n yürütülmesi, istatistiki de─čerlendirmelerin yap─▒lmas─▒, kendisinin ve i┼č ortaklar─▒n─▒n faaliyetlerinin, uygulamalar─▒n─▒n reklam─▒, pazarlanmas─▒, ilan─▒ ve sair amaçlarla kullanabilece─či gibi i┼čbu belirtilen sebeplerle s─▒n─▒rl─▒ olmamak kayd─▒yla Kullan─▒c─▒ bilgilerini üçüncü ki┼čilere aç─▒klayabilecektir.  
 5. Sopyo, 6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu (“KVKK”) ve ilgili ikincil mevzuat uyar─▒nca ki┼čisel veri i┼čleme ilke ve ┼čartlar─▒na uygun olarak ki┼čisel veri i┼čleme, Kullan─▒c─▒y─▒ bilgilendirme ve gerekti─či takdirde Kullan─▒c─▒dan aç─▒k r─▒zas─▒n─▒ alma da dâhil olmak ve bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak üzere KVKK kapsam─▒nda öngörülen her türlü yükümlülü─čü eksiksiz olarak yerine getirmekte oldu─čunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10 - Mücbir Sebep Hali

 1. Taraflar─▒n bu Sözle┼čmede öngörülen yükümlülüklerinden herhangi birinin ifas─▒, ilgili Taraf─▒n kontrolünde olmayan ve makul olarak öngörülemeyecek bir sebepten dolay─▒ ve ilgili Taraf─▒n herhangi bir kusur ya da ihmali olmaks─▒z─▒n imkans─▒z hale gelir veya a┼č─▒r─▒ derecede zorla┼č─▒rsa (“Mücbir Sebep Hali”), ilgili Taraf Mücbir Sebep Hali devam etti─či müddetçe söz konusu Mücbir Sebep Hali’ne tabi olan yükümlülüklerini yerine getirmemekten veya geç yerine getirmekten dolay─▒ sorumlu olmayacakt─▒r. Sel, yang─▒n, deprem ve salg─▒n hastal─▒klar gibi do─čal afetler, resmi olarak ilan edilmi┼č olsun veya olmas─▒n sava┼č, iç sava┼č, s─▒k─▒yönetim, ambargo, boykot, ya─čma, isyan, halk ayaklanmas─▒, terör eylemleri ve kanunsuz gösteriler gibi toplumsal olaylar, kanuni olsun ya da olmas─▒n grev, i┼č yava┼člatma, i┼čyeri i┼čgali ve benzeri i┼čçi hareketleri ve Taraflardan herhangi birinin yetersizli─činden, basiretli bir tacirin sahip olmas─▒ gereken dikkat ve özen seviyesine sahip olmamas─▒ndan veya kusurlu veya hukuka ayk─▒r─▒ bir fiilinden kaynaklanmamak kayd─▒yla herhangi bir resmi makam─▒n yasama ve idari i┼člemleri, bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak kayd─▒yla, Mücbir Sebep Haline örnek te┼čkil eder. 
 2. Mücbir Sebep Hali alt─▒nda olan Taraf Mücbir Sebep Halini (i) mücbir sebep olay─▒n─▒, (ii) olay─▒n neden kendi kontrolünde olmad─▒─č─▒ veya neden makul olarak öngörülemeyecek oldu─ču, ve (iii) olay─▒n neden ediminin ifas─▒n─▒ imkans─▒z hale getirdi─či veya a┼č─▒r─▒ ölçüde güçle┼čtirdi─či hususlar─▒yla birlikte en k─▒sa zamanda di─čer Tarafa yaz─▒l─▒ olarak bildirecek ve mümkün olan en k─▒sa zamanda, ancak söz konusu Mücbir Sebep Halinin vukuundan itibaren en geç 15 (on be┼č) gün içinde yetkili bir ki┼či ya da kurum taraf─▒ndan verilen söz konusu mücbir sebep olay─▒n─▒ tevsik edici bir belgeyi di─čer Tarafa ula┼čt─▒racakt─▒r. Mücbir Sebep Hali s─▒ras─▒nda Taraflar─▒n Mücbir Sebep Haline tabi yükümlülükleri ask─▒ya al─▒nm─▒┼č say─▒lacak; Mücbir Sebep Halinin sona ermesinden sonra Sözle┼čme bütün hak ve yükümlülükleriyle tekrar yürürlükte olacak ve Taraflar─▒ ba─člayacakt─▒r.

Madde 11 - Sözle┼čmenin Tadili

 1. Sopyo, i┼čbu Sözle┼čmeyi, tadil edilmi┼č versiyonu yay─▒nlayarak ve “SOPYO PLATFORMU KULLANICI SÖZLE┼×MES─░” ba┼čl─▒─č─▒n─▒n hemen alt─▒nda ve Sözle┼čme metninin üzerinde tadilin yap─▒ld─▒─č─▒ tarihi belirterek herhangi bir zamanda tadil edebilir.  
 2. Sözle┼čmenin tadil edilmesi/güncellenmesi durumunda, Sopyo, Kullan─▒c─▒ya, Kullan─▒c─▒n─▒n, Kullan─▒c─▒ Panelinde yer alan e-posta adresine e-posta göndermek yoluyla de─či┼čikli─čin geçerli olaca─č─▒ tarihten en az 30 (otuz) gün önce bildirir. Kullan─▒c─▒, e-postay─▒ ald─▒─č─▒ tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde Sözle┼čmenin tadil edilmi┼č halini kabul etmedi─čini Sopyo’nun i┼čbu Sözle┼čme’nin Madde 1.2 hükümde belirtilen e-posta adresine e-posta göndermek yoluyla bildirmez ise, Sözle┼čme tadil edilmi┼č haliyle Taraflar aras─▒nda geçerli olmaya ba┼člar.
 3. Kullan─▒c─▒n─▒n, e-postay─▒ ald─▒─č─▒ tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde Sözle┼čmenin tadil edilmi┼č halini kabul etmedi─čini bildirmesi durumunda Sözle┼čme güncelleme önceki versiyonuyla aksi takdirde ise güncelleme sonras─▒ versiyonuyla geçerli olmaya devam eder.

Madde 12 - Sözle┼čmenin Süresi ve Feshi

 1. Kullan─▒c─▒n─▒n Platforma kay─▒t i┼čleminin tamamlanmas─▒ ile birlikte seçece─či Hizmetlere ili┼čkin paket süresi boyunca aktif olacak Kullan─▒c─▒ Paneli kullan─▒ma aç─▒l─▒r. Seçilen paketteki hizmet süresi sonlan─▒ncaya dek üyelik aktif olarak kullan─▒labilir. Bu süre sonunda Kullan─▒c─▒, üyeli─čini yeni paket seçerek yenilemedi─či veya ba┼čka bir pakete geçi┼č yapmad─▒─č─▒ takdirde üyeli─či pasif konuma al─▒n─▒r. Mevcut üyelik yenilendikçe, yeni paket sat─▒n al─▒nd─▒kça ve i┼čbu Sözle┼čme ┼čartlar─▒na uyuldu─ču sürece üyelik aktif biçimde devam eder. Ücretsiz üyeliklerde Kullan─▒c─▒n─▒n 30 gün boyunca Platforma giri┼č yapmamas─▒ durumunda Sopyo, Kullan─▒c─▒n─▒n üyeli─čini pasif duruma alma hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar.
 2. ─░┼čbu Sözle┼čme, herhangi bir Tarafça di─čer Tarafa öngörülen feshin geçerli olaca─č─▒ andan en az 14 (on dört) gün önce Madde 1 (Taraflar) hükmünde belirtilen e-posta adreslerine e-posta gönderilmesi suretiyle yaz─▒l─▒ ve aç─▒k bir fesih bildiriminde bulunmak suretiyle herhangi bir zaman tek tarafl─▒ olarak feshedilebilir. Fesih bildirimlerinin e-posta ile gerçekle┼čtirilebilece─či yönündeki i┼čbu madde Kullan─▒c─▒n─▒n tacir oldu─ču hallerde, 6100 say─▒l─▒ Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsam─▒nda bir delil sözle┼čmesidir.  ┼×üpheye mahal vermemek ad─▒na belirtmek gerekir ki, Kullan─▒c─▒n─▒n, Sözle┼čme süresi sona ermeden Sözle┼čmeyi tek tarafl─▒ feshetmesi halinde, Sopyo, Hizmet Ücretleri ile ilgili herhangi bir iade yapmayacakt─▒r.
 3. Sözle┼čme’nin feshi durumunda, feshin geçerli olaca─č─▒ ana kadar Platform kullan─▒m─▒na dair olan Hizmetler devam eder ve Sopyo’nun Hizmetlerden do─čan Hizmet Ücretleri sakl─▒d─▒r.
 4. Kullan─▒c─▒n─▒n Platformu kullan─▒rken gerçekle┼čtirdi─či i┼člemlerin hukuki, teknik ve bilgi güvenli─či anlam─▒nda risk olu┼čturdu─čunun tespiti veya bundan ┼čüphe edilmesi halinde veya herhangi bir suça konu oldu─čunun tespit/┼čüphe edilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, Sopyo, hakl─▒ bir sebebe dayanarak, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülü─čü alt─▒nda bulunmaks─▒z─▒n Sözle┼čmeyi süresiz olarak ask─▒ya alabilir veya feshedebilir.
 5. Kullan─▒c─▒n─▒n Sözle┼čme hükümlerinin bir veya birkaç─▒n─▒ hiç ya da gere─či gibi yerine getirmemesi halinde, Sopyo, ayr─▒ca mehil tayinine gerek kalmaks─▒z─▒n Sözle┼čmeyi derhal feshedebilir. ─░┼čbu Sözle┼čmenin i┼čbu madde içerisinde belirtildi─či ┼čekilde feshedilmesi halinde Kullan─▒c─▒, i┼čbu Sözle┼čme ile belirlenen yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi ve Sözle┼čmenin feshi sebebiyle Sopyo’nun u─črad─▒─č─▒ tüm zararlar─▒ tazmin edecektir.

 


Madde 13 - Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 1. ─░┼čbu Sözle┼čme Türk hukukuna tabidir.
 2. ─░┼čbu Sözle┼čme ile ilgili olarak ortaya ç─▒kabilecek her türlü ihtilaf─▒n çözümü için Bursa Mahkemeleri ve ─░cra Daireleri yetkilidir.
 3. Kullan─▒c─▒, i┼čbu Sözle┼čmeden do─čabilecek ihtilaflarda Sopyo'nun resmi defter ve ticari kay─▒tlar─▒yla, kendi veri taban─▒nda, sunucular─▒nda tuttu─ču elektronik bilgilerin ve bilgisayar kay─▒tlar─▒n─▒n, ba─člay─▒c─▒, kesin ve münhas─▒r delil te┼čkil edece─čini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlam─▒nda delil sözle┼čmesi niteli─činde oldu─čunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 14 - Bölünebilirlik ve Devir

 1. ─░┼čbu Sözle┼čmenin herhangi bir hükmü hukuksuz, geçersiz veya uygulanamaz addedilirse, bu k─▒s─▒m bu çerçevede Sözle┼čmenin k─▒sm─▒ say─▒lmaz ve Sözle┼čmenin di─čer maddelerinin hukukili─čini, geçerlili─čini ve uygulanabilirli─čini etkilemez ve Sözle┼čmenin di─čer hükümleri yürürlü─čünü ve etkisini sürdürür, me─čerki i┼čbu hükmün uygulanmas─▒ taraflar─▒n i┼čbu Sözle┼čmedeki ticari niyetlerini ve amaçlar─▒n─▒ ortadan kald─▒rs─▒n.
 2. ─░┼čbu Sözle┼čme, Taraflar aras─▒nda Sözle┼čmenin konusu ile ilgili anla┼čman─▒n tümünü olu┼čturmaktad─▒r ve Taraflar aras─▒nda ayn─▒ konuda yap─▒lm─▒┼č önceki tüm sözle┼čmelerin üstündedir.  
 3. Kullan─▒c─▒ i┼čbu Sözle┼čmeyi, Hizmetler özelindeki sözle┼čmeleri, Platform üzerindeki hesab─▒n─▒, bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini hiçbir surette hiçbir üçüncü tarafa devredemez. Sopyo, Sözle┼čmeyi, Hizmetler özelindeki sözle┼čmeleri, Platform üzerindeki hak sahipli─čini, bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü ki┼čilere devredebilir.

 

EK-1 Hizmetler

Pazaryeri Entegrasyonlar─▒: Pazaryeri Entegrasyonlar─▒ kullanan Kullan─▒c─▒lar, Platform üzerinden ilgili pazaryerlerine ürün yükleyebilir, mevcut ürünlerini Platforma aktar─▒p ürün düzenleyebilir, stok ve fiyat takibi ve yönetimi yapabilir, sipari┼člerini Platforma çekip faturaland─▒rabilir, kargo etiketi yazd─▒rabilir. 

E-Ticaret Entegrasyonlar─▒: E-ticaret Entegrasyonlar─▒ kullanan Kullan─▒c─▒lar Platforma, ürünlerini aktar─▒p pazaryerlerinde sat─▒┼ča açabilir, sitelerine Platform üzerinden ürün yükleyebilir, sitelerindeki ürünleri Platform üzerinden düzenleyebilir, stok ve fiyat takibi ve yönetimi yapabilir, sipari┼člerini Platforma aktar─▒p faturaland─▒rabilir, kargo etiketi yazd─▒rabilir.  

ERP/ Muhasebe Entegrasyonlar─▒: Muhasebe Entegrasyonlar─▒ kullanan Kullan─▒c─▒lar Platforma ürünlerini aktarabilir, stok, fiyat takibi ve yönetimi yapabilir. Sat─▒┼č kanallar─▒ndan gelen sipari┼člerin muhasebe programlar─▒na aktar─▒m─▒ sa─člayabilir. 

Kargo Entegrasyonlar─▒: Kargo Entegrasyonlar─▒ kullanan Kullan─▒c─▒lar Platforma sat─▒┼č kanallar─▒ndan gelen sipari┼člerin kargo firmalar─▒na aktar─▒m─▒n─▒ sa─člayabilir, kargo firmalar─▒ taraf─▒ndan üretilen kargo kodlar─▒n─▒n pazaryerlerine iletilmesini sa─člayabilir.

E-fatura Entegrasyonlar─▒: E-fatura Entegrasyonlar─▒ kullanan Kullan─▒c─▒lar Platforma sat─▒┼č kanallar─▒ndan gelen sipari┼člerin e-fatura firmalar─▒na aktar─▒m─▒n─▒ sa─člayabilir, e-fatura firmalar─▒ taraf─▒ndan üretilen faturalar─▒n ç─▒kt─▒lar─▒n─▒ yazd─▒rabilir.

Sopyo Entegrasyon ├ç├Âz├╝m├╝n├╝z
F─▒rsatlar i├žin takipte kal─▒n!
ÇEREZ KULLANIMI

Al─▒┼čveri┼č deneyiminizi iyile┼čtirmek i├žin yasal d├╝zenlemelere uygun ├žerezler (cookies) kullan─▒yoruz. Detayl─▒ bilgiye Gizlilik ve ├çerez Politikas─▒ sayfam─▒zdan eri┼čebilirsiniz.

ANLADIM!
Sopyo Entegrasyonu
Ay Sonu F─▒rsat─▒n─▒ Ka├ž─▒rma
 • 317G├ťN
 • 6SAAT
 • 14DAK─░KA
 • 15SAN─░YE
Sopyo entegrasyonu hakk─▒nda size bilgi verelim.
A┼ča─č─▒daki ileti┼čim formunu doldurun E-ticaret uzmanlar─▒m─▒z en k─▒sa s├╝rede sizleri aras─▒n.